ВЈЕЖБА ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА У ЧЕЛИНЦУ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЧЕЛИНЦА, КОТОР ВАРОШИ И КНЕЖЕВА

 

ПРОЦЈЕНА КАПАЦИТЕТА ЗА ОДГОВОР НА КАТАСТРОФЕ У БиХ

 

ВЈЕЖБА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЛАКТАША И СРПЦА

 

ВЈЕЖБА СИМУЛАЦИЈЕ НАДОЛАЗЕЋЕГ ПОПЛАВНОГ ДОГАЂАЈА ЗА ТРИ ОПШТИНЕ СЛИВА РИЈЕКЕ ВРБАС: МРКОЊИЋ ГРАД, ШИПОВО И ЈЕЗЕРО

 

ОРГАНИЗОВАНА ПРВА ВЈЕЖБА СИМУЛАЦИЈЕ НАДОЛАЗЕЋЕГ ПОПЛАВНОГ ДОГАЂАЈА - UNDP ПРОЈЕКАТ ЗА СВЕ ОПШТИНЕ У СЛИВУ РИЈЕКЕ ВРБАС

 

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА ЗА ПРЕДСТАВНИКА 13 ОПШТИНА СЛИВА РИЈЕКЕ ВРБАС О УНАПРЕЂЕЊУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

 

КОМЕНТАРИ БИЦ НА НАЦРТ НОВОГ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

 

ОБЈАВЉЕН СВЈЕТСКИ ИЗВЈЕШТАЈ О

КАТАСТРОФАМА ЗА 2017 ГОДИНУ

 

НАУЧНО СТРУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

У Обреновцу (Република Србија) 11. и 12. октобра 2018. године одржане су двије конференције на којима су учешће узели и чланови БИЦ

ICMNEE 2018 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT, ENGINEERING AND ENVIRONMENT и

БЕЗБЕДНОСТ ЗА БУДУЋНОСТ 2018

 

 АНАЛИЗА НАЦРТА НОВОГ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ 

Своје сугестије на нацрт новог Закона о заштити и спасавању дали су и представници Безбједносно истраживачког центра.

Питање надзора и контроле система заштите и спасавања односно цивилне заштите и финансирања истих су се показали као кључни проблеми о којима се мора још додатно расправити како би се дошло до повољних и прихватљивих рјешења.

Безбједносно истраживачки центар позива све оне који имају било какву идеју, а везано за унапређење финансирања и надзора и контроле  система заштите и спасавања и цивилне заштите, да иста доставе или у Центар или у Републичку управу цивилне заштите.

НАЦРТ ЗАКОНА 

Радни састанак представника РУЦЗ РС,УНДП 

и ЦЗ локалних заједница у РС

У САРАЈЕВУ ПОТПИСАНА ДЕКЛАРАЦИЈА

 О СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА НА НИВОУ ИНСТИТУЦИЈА И ОРГАНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

ПРИМЈЕДБЕ РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

 

РЕВИЗИЈА УЧИНКА ИНСТИТУЦИЈА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У БиХ

СТУДИЈА О ПРОЦЈЕНИ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА И КЛИЗИШТА ЗА СТАМБЕНИ СЕКТОР У БиХ

 СТУДИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ ОД КЛИЗИШТА У БиХ  

СЕНДАИ ОКВИР ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА 2015-2030

 
 НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 19. МАЈА 2017. ГОДИНЕ ДОНИЈЕЛА:

Закона о измјенама и допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама Републике Српске

 

 

ИЗДАЊА БЕЗБЈЕДНОСНО ИСТРАЖИВАЧКОГ ЦЕНТРА

      

                                          30 KM                                                   20 KM

                               Тел: 065/687-840                                        065/879-322

                          e-mail: bic.bl@yahoo.com                        slobodansimicss@yahoo.com