Радни састанак представника РУЦЗ РС,УНДП 

и ЦЗ локалних заједница у РС

У САРАЈЕВУ ПОТПИСАНА ДЕКЛАРАЦИЈА

 О СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА

 ФОРУМ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

одржан 5. и 6. марта у Бриселу

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА НА НИВОУ ИНСТИТУЦИЈА И ОРГАНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

ПРИМЈЕДБЕ РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

 

РЕВИЗИЈА УЧИНКА ИНСТИТУЦИЈА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У БиХ

СТУДИЈА О ПРОЦЈЕНИ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА И КЛИЗИШТА ЗА СТАМБЕНИ СЕКТОР У БиХ

 СТУДИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ ОД КЛИЗИШТА У БиХ  

СЕНДАИ ОКВИР ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА 2015-2030

 
 НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 19. МАЈА 2017. ГОДИНЕ ДОНИЈЕЛА:

Закона о измјенама и допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама Републике Српске

 

 

ИЗДАЊА БЕЗБЈЕДНОСНО ИСТРАЖИВАЧКОГ ЦЕНТРА

      

                                          30 KM                                                   20 KM

                               Тел: 065/687-840                                        065/879-322

                          e-mail: bic.bl@yahoo.com                        slobodansimicss@yahoo.com