БЕЗБЈЕДНОСНИ ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР ЈЕ ЈЕДАН ОД ИЗДАВАЧА ТЕМАТСКОГ ЗБОРНИКА

"ПРЕВЕНЦИЈА КАТАСТРОФА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА" 

У зборнику се налазе и радови ланова БИЦ.

БЕЗБЈЕДНОСНИ ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР ЈЕ ПОСТАО УДРУЖЕЊЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД У СЛУЧАЈУ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА

www.banjaluka.rs.ba/gradjani/civilna-zastita/

COVID-19 

(coronavirus infectious disease 19)

СТАЊЕ НА ТЕРЕНУ ПО ПИТАЊУ COVID-19

(изаберите кликом на слику)

         

 

 

Препоруке ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске

 

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О COVID-19 НА САЈТУ  ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске

  

КАТАЛОГ БАЗА ПОДАТАКА ЗА ИСТРАЖИВАЊА У ОБЛАСТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ

Овај каталог је објављен на Факултету безбједности Универзитета у Београду а врло је користан за све студенте факултета безбједности у Републици Српској без обзира на ниво студија. Овај каталог омогућава лакше планирање, организовање и реализовање истраживања. 

КАТАЛОГ БАЗА ПОДАТАКА ЗА ИСТРАЖИВАЊА У ОБЛАСТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ

 

КОМЕНТАРИ БИЦ НА НАЦРТ НОВОГ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

НАЦРТ ЗАКОНА 

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА НА НИВОУ ИНСТИТУЦИЈА И ОРГАНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

ПРИМЈЕДБЕ РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

 

ДОКУМЕНТИ КОЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ КЛИКОМ НА НАСЛОВЕ