ПОСТУПЦИ У СЛУЧАЈУ СЊЕЖНЕ ОЛУЈЕ

 • Имајте одговарајућу одјећу за хладно вријеме.
 • Имајте крупну со и пијесак за вучу по леду.
 • На возилу имајте гуме за све временске услове, посебно за снијег. Напуните резервоар.
 • Одржавајте довољну количину горива ради гријања.
 • Провјерите исправност система за гријање.
 • Имајте у резерви горива за гријање у случају хитне ситуације као и опрему за гријање у мањим затвореним просторима.
 • Ако живите у областима гдје су сњежне олује честа појава, направите залихе воде за пиће и хране.
У ТОКУ ОЛУЈЕ

Ако сте у кући:

 • Останите у кући док олуја не прође.
 • Пратите локални радио и ТВ програм. Слиједите све емитоване инструкције.
 • Носите топлу, удобну одјећу, слојевиту, лагану, суву.
 • Пазите на знаке смрзавања и хипотермије.
 • За кување и гријање у затвореном не користити пећи на угаљ или гас (због опасности од угљен-моноксида).

Ако сте у аутомобилу:

 • Останите на главним путевима.
 • По потреби, зауставите се поред цесте, користите сигнале за опасност, заставицу за сигнализацију опасности.
 • Ако сте заробљени у сњежној мећави очистите издувну цијев. Нека вам мотор/гријање ради 10 минута сваки сат. Мало отворите прозор, одржавајте тјелесну температуру. Ноћу држите свјетла упаљена тако да службе за чишћење могу да вас уоче.

НАКОН ОЛУЈЕ 

 • Рашчистите пролаз до куће са главне саобраћајнице.
 • Провјерите да ли је ваша кућа оштећена након олује.
 • Очистите кров и димњак од сњежних наноса.
 • По потреби контактирајте здравствену службу.
 • Чим буде сигурно, допуните потрошене залихе хране, воде и лијекова.
 

ПРОЦЈЕНА КАПАЦИТЕТА ЗА ОДГОВОР НА КАТАСТРОФЕ У БиХ

 

ВЈЕЖБА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЛАКТАША И СРПЦА

 

ВЈЕЖБА СИМУЛАЦИЈЕ НАДОЛАЗЕЋЕГ ПОПЛАВНОГ ДОГАЂАЈА ЗА ТРИ ОПШТИНЕ СЛИВА РИЈЕКЕ ВРБАС: МРКОЊИЋ ГРАД, ШИПОВО И ЈЕЗЕРО

 

ОРГАНИЗОВАНА ПРВА ВЈЕЖБА СИМУЛАЦИЈЕ НАДОЛАЗЕЋЕГ ПОПЛАВНОГ ДОГАЂАЈА - UNDP ПРОЈЕКАТ ЗА СВЕ ОПШТИНЕ У СЛИВУ РИЈЕКЕ ВРБАС

 

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА ЗА ПРЕДСТАВНИКА 13 ОПШТИНА СЛИВА РИЈЕКЕ ВРБАС О УНАПРЕЂЕЊУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

 

КОМЕНТАРИ БИЦ НА НАЦРТ НОВОГ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

 

ОБЈАВЉЕН СВЈЕТСКИ ИЗВЈЕШТАЈ О

КАТАСТРОФАМА ЗА 2017 ГОДИНУ

 

НАУЧНО СТРУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

У Обреновцу (Република Србија) 11. и 12. октобра 2018. године одржане су двије конференције на којима су учешће узели и чланови БИЦ

ICMNEE 2018 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT, ENGINEERING AND ENVIRONMENT и

БЕЗБЕДНОСТ ЗА БУДУЋНОСТ 2018

 

 АНАЛИЗА НАЦРТА НОВОГ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ 

Своје сугестије на нацрт новог Закона о заштити и спасавању дали су и представници Безбједносно истраживачког центра.

Питање надзора и контроле система заштите и спасавања односно цивилне заштите и финансирања истих су се показали као кључни проблеми о којима се мора још додатно расправити како би се дошло до повољних и прихватљивих рјешења.

Безбједносно истраживачки центар позива све оне који имају било какву идеју, а везано за унапређење финансирања и надзора и контроле  система заштите и спасавања и цивилне заштите, да иста доставе или у Центар или у Републичку управу цивилне заштите.

НАЦРТ ЗАКОНА 

Радни састанак представника РУЦЗ РС,УНДП 

и ЦЗ локалних заједница у РС

У САРАЈЕВУ ПОТПИСАНА ДЕКЛАРАЦИЈА

 О СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА НА НИВОУ ИНСТИТУЦИЈА И ОРГАНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

ПРИМЈЕДБЕ РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

 

РЕВИЗИЈА УЧИНКА ИНСТИТУЦИЈА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У БиХ

СТУДИЈА О ПРОЦЈЕНИ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА И КЛИЗИШТА ЗА СТАМБЕНИ СЕКТОР У БиХ

 СТУДИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ ОД КЛИЗИШТА У БиХ  

СЕНДАИ ОКВИР ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА 2015-2030

 
 НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 19. МАЈА 2017. ГОДИНЕ ДОНИЈЕЛА:

Закона о измјенама и допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама Републике Српске

 

 

ИЗДАЊА БЕЗБЈЕДНОСНО ИСТРАЖИВАЧКОГ ЦЕНТРА

      

                                          30 KM                                                   20 KM

                               Тел: 065/687-840                                        065/879-322

                          e-mail: bic.bl@yahoo.com                        slobodansimicss@yahoo.com